Protección de datos

De conformidade coa Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal, te informámoste que os teus datos persoais serán incorporados a un ficheiro de titularidade de CC.OO integrado polos ficheiros pertencentes á confederación ou unión rexional correspondente segundo o lugar en que radique o teu centro de traballo, á federación do sector a que pertenza a empresa na que traballes, así como -en todo caso- á C.S. CC.OO. Podes consultar os diferentes entes que compoñen CC.OO neste enlace.

A finalidade do tratamento dos teus datos, por parte de todas elas, constitúea o mantemento da túa relación como afiliado/afiliada. Podes exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, oposición, enviando unha solicitude por escrito acompañada da fotocopia do teu D.N.I. dirixida a C.S. CC.OO. - Responsable de Protección de Datos, C/ Fernández de la Hoz, 12 - 28010 Madrid. Deberás indicar sempre a referencia "PROTECCIÓN DE DATOS". Se tes algunha dúbida ao respecto podes emitir un correo electrónico a lopd@ccoo.es ou chamar ao teléfono 917028077.